Frakt och transport

Vi utför alla typer av transporter med och utan släp. Sand, grusmaterial, jord asfaltstransporter, maskintransporter, container. Kranbilstransporter innebär att vi kan göra lyft av exempelvis byggmaterial, fundament, takstolar, tegel, husrenoveringar med mera. Våra kunder är industrier, byggföretag, kommuner, privatpersoner och återvinningsbolag.

Hjullastararbeten

Vi utför dikesslåtter, buskröjning, sopning, sandning, saltning, lyft med kranarm och pallgafflar. Inom Grefs har ett stort utbud av maskiner som kan anpassas efter tomtens bärighetsförmåga.