Grävarbeten & Schaktning

Med en stor maskinpark kan vi erbjuda de flesta lösningar inom allt som har med grävarbeten och schaktning att göra. Oavsett om du behöver hjälp med en minigrävare för trädgården på tomten, till större maskiner för vägbrytning.

Planering av tomt och gårdsplan

Vi hjälper dig med allt från att avverka skogen på din tomt och förbereda marken för ditt byggprojekt. Vi hjälper er med Grundläggning till Industrin, huset, garaget, Attefalls huset, förrådet. Vi ser till att hela ditt byggprojekt blir färdigställt till en trädgård eller naturtomt. Vi hjälper såklart även till med avlopp, läs mer här.

Vägarbete och asfaltering

Vi har gedigen kunskap och hjälper er med en helhetslösning för anläggning av vägar, skogsbilvägar, vägbrytning, vägunderhåll, dikning, rondeller, cyckelvägar, asfaltering och parkeringsytor.

Dräneringsarbete

Fuktsäker grund, renovering och nybyggnation. Vi har metoden som passar alla grundtyper, platta på mark, krypgrund eller källare.

Biotopvård

Vi har stor erfarenhet om biologisk återställning ex. flottledsrensning och reglering av vattenflöden där vi återskapar miljöer som det såg ut innan flottningen. Vägtrummor byggs om där vi lägger stenar och block för att återskapa en miljö för exempelvis vandrande fisk. Grefs har ett gediget samarbete med kommuner, länsstyrelsen och olika fiskevårdsföreningar.