Om Grefs

Historik

Företagets grundlades redan 1936 med Orsa LBC som det hette på den tiden. 1980 Startades Grefs Väghyvling AB. Det startade som ett enmansföretag, i dag har företaget vuxit till närmare 20 anställda. Man gjorde även ett förvärv av Mattsons åkeri (Orsa LBC) 2003. 2021 byter företaget namn till F:a Grefs AB.

Filosofi

Grefs ska stå för hög kvalitet i allt vi levererar. Detta uppnår vi med engagerade och kompetenta medarbetare samt att ställa krav på kvalitet vid val av produkter, maskiner och fordon.
Genom fokus på kundnöjdhet bygger vi en långsiktighet i relationer som gör att vi alltid är första valet hos kunden.

Miljö

Vårt miljöarbete skall sträva mot en långsiktigt hållbar utveckling i företaget och en miljöanpassad maskinpark. Vi skall även följa gällande lagstiftning och stödja miljöanpassade entreprenader.

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete skall vara systematiserat och utgå från tydliga kvalitetskrav i samarbetet med partners, kunder och beställare. Genom att utbilda, informera och engagera all personal i företagets kvalitetstänkande, skall det löpande kvalitetsarbetet säkerställas.

Arbetsmiljö

Vi ska planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra och hållbar arbetsmiljö för alla anställda, och förebygger olycksfall och tillbud. I detta arbete ingår ständig kompetensutveckling för vår personal, med Arbete på väg, Yrkeskompetensbevis m.m.

Socialt ansvar

Att ta väl hand om våra anställda, samarbetspartners och kunder är en självklarhet för oss. Vi har även valt att fokusera på bidrag till föreningsverksamheter som främjar fysisk aktivitet för barn och ungdomar.