Material

Vi har ett brett sortiment av bergkross, grus och jordprodukter som passar de flesta användningsområden. Vi hjälper dig naturligtvis så du får rätt produkt med avseende på var och hur den skall användas.

Vi erbjuder bland annat dessa material:

  • Gårdsgrus
  • Kalkgrus
  • Väggrus
  • Bergkross
  • Singel
  • Matjord
  • Sand
  • Bark
  • M.m.