Tjänster

Grefs erbjuder bland annat:

  • Byggnation och underhåll av vägar
  • Frakter & Transporter
  • Grävarbeten & Schaktning
  • Försäljning av material
  • Grönytor & Kultur
  • Hjullastararbeten & Kranarbeten

Det finns en bred maskinpark och hög kompetens inom företaget, där vi kan arbeta med allt från motorvägsbyggen till planering av tomt och grunder.