Tjänster

Vi på Grefs erbjuder tjänster inom en rad olika områden. Det finns en bred maskinpark och hög kompetens inom företaget, där vi kan arbeta med allt från motorvägsbyggen till planering av tomt och grunder.

Avlopp

Tillsammans med vår samarbetspartner FANN erbjuder vi moderna avloppslösningar. 

Byggnation och underhåll av vägar

Vi gör allt från nybrytning till underhåll av befintliga vägar, oavsett om det är infarter, gårdsplaner eller större vägar.

Frakter & Transporter

Vi transporterar och levererar byggnadsmaterial, maskiner, material och allt som ett bygge eller schakt behöver.

Grävarbeten & Schaktning

Med en stor maskinpark kan vi erbjuda de flesta lösningar inom allt som har med grävarbeten och schaktning att göra. Oavsett om du behöver hjälp med en minigrävare för trädgården på tomten, till större maskiner för vägbrytning.

Försäljning av material

Vi säljer och kan erbjuda leverans av flera olika typer av material. Oavsett om du behöver matjord till trädgården eller bergkross till bygget så kan vi leverera på plats.

Vi erbjuder bland annat dessa material:

  • Gårdsgrus
  • Kalkgrus
  • Väggrus
  • Bergkross
  • Singel
  • Matjord
  • Sand
  • Bark
  • M.m.

Grönytor & Kultur

Behöver du hjälp med grönytor så kan vi självklart hjälpa till. Med allt från klippning av gräs, slåtter, plantering till stensättning. Vi utför diverse trädgårdstjänster där du kan utnyttja RUT-avdraget!

Hjullastararbeten & Kranarbeten

Vi har hjullastare i olika storlekar och kan hjälpa er med lastning, lossning, lyft och leveranser. Kranarbeten kan vi även hjälpa till med, när ni exempelvis behöver lyfta upp tegel på taken.